Return to Planet X v0.8.8.19 + data

بسیاری از ما وقتی حرف از فضا و سفر های فضایی می شود در کنار حس خوب کنجکاوی می ترسیم چراکه هیچ اطلاعی در مورد آن نداریم و با توجه به فیلم هایی که دیدیم فضایی ها را موجوداتی خطر ناک می پنداریم. بازی Return to Planet X از این اتسمفر ترس استفاده کرده و به از شما به عنوان یکی از سربازان زمین می خواهد که به سیاره های دور بروید و از قاب دوربین اول شخص دشمنان را نابود سازید. در مراحل مختلف باید به کمک تفنگ های لیزری و ماشین های جنگی دشمن را زمین گیر کنید البته قسمت آموزش بازی شما را در رسیدن به هدفتان یاری می رساند.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید