City theft simulator v1.1

تصور کنید شهری را جرم و جنایت فرا گرفته است و شما نیز یکی از دزد هایی هستید که در این شهر زندگی می کنید و باید در نبردی دشوار با سایر گانگستر ها حقوق خود را باز پس گیرید.

توجه داشته باشید برای پیروزی در بازی باید مهارت های لازم برای رانندگی با ماشین،موتور و دوچرخه های گوناگون را داشته باشید و بتوانید سلاح را در دست گرفته و افرادی را که به شما حمله می کنند را هدف بگیرید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید