Play at Home with Daniel v1.2

در بازی Play at Home with Daniel  به دیدار دنیل ببره ، جدیدترین همسایه PBS بروید !

این اپلیکیشن که برای کودکان طراحی شده است به آنها بسیاری از چیزهای مرتبط با دکتر ها را با فعالیت های مختلفی که آنها در طول بازی انجام می دهند آموخته و اطلاعات مفیدی در اختیارشان قرار می دهد . افزون بر این دانیل با رفتارهای خود به کودک شما خواهد آموخت که می بایست در ساعتی تعیین شده خود را برای خوابیدن آماده ساخته و یا حتی به حمام برود .

دیدگاه ها

  • بازی عالیه.بدون ایجاداسترس درکودک

دیدگاهتان را بنویسید