VR Battle Helicopters v1.1

VR Battle Helicopters v1.1

در اولین بازی هلیکوپتر واقعیت مجازی VR Battle Helicopters خود را برای یک تجربه هیجان‌انگیز آماده نمایید. کنترل هلیکوپتر خود را بر عهده بگیرید، با دشمنان خود بجنگید و یک محیط ...