KSI Unleashed v1.0.2 + data

KSI Unleashed v1.0.2 + data

در دنیایی که پر از عوامل ایلومیناتی، نبردهای حماسی و سلاح‌های ویرانگر می‌باشد، تنها یک نفر می‌تواند مردم را نجات دهد… KSI. KSI Unleashed یک بازی اکشن سرگرم‌کننده برای ...