AREL WARS 1.0.0

پیش نیاز : اندروید 2.1 و بالاتر انواع مهمات ، سلاح ها و یک ارتش در اختیار شما قرار می گیرد !! ایا توانایی رهبری آن را دارید ؟ AREL WARS بازی ای است که این اختیارات را به شما می ...