ADW Launcher 2 v2.0.1.75

ADW Launcher 2 v2.0.1.75

4.3

لانچر ADW Launcher 2 انقلابی بزرگ در بین سایر لانچر ها. این لانچر با بهره گیری از هزاران آیکون زیبا و پشتیبانی از خیل کثری از پوسته ها و پس زمینه های زیبا محیط کاربری ...