Shiny The Firefly v1.1.1 + data

Shiny The Firefly v1.1.1 + data

اکنون زمان آن فرارسیده است که با استفاده از مهارت خود در پرواز از جاننان در برابر پشه های سمج ، وزغ های گرسنه و زنبور ها زیرک حفاظت کنید. گیم  Shiny The Firefly در باغی هولناک ...

Paper Galaxy v1.01

پیش نیاز : اندروید 2.3.3 و بالاتر چه اتفاقی روی می دهد هنگامی که ماه گم می گردد ، سرما می خورد و به سحابی خرچنگ بدخو فرار می کند ؟ Paper Galaxy یک بازی بامزه است که در آن نقش ...

Tomb Escape v1.3.8

  پیش نیاز : اندروید 2.3.3 و بالاتر این روزها بازی های زیادی در سبک فرار ارایه می شوند و Tomb Escape نیز یکی از آنها می باشد . در این بازی جذاب می بایست برای فرار از مرگ دویده و ...