Farm FIX Simulator 2014 1.2

Farm FIX Simulator 2014 1.2

Farm FIX Simulator 2014 یک بازی شبیه‌سازی مکانیک تجهیزات کشاورزی در مزرعه است که با استفاده از آن می‌توانید با نحوه کار ماشین‌آلات کشاورزی آشنا شده و روش تعمیر آنها را نیز ...