مزرعه داری,بازی مزرعه داری,تاپ فارم

Farm v50.0.5045-ETC

4.0

بازی مزرعه داری تاپ فارم توسط استودیوی Vostu ساخته شده است. در این بازی، شما می‌توانید مزرعه خود را بسازید و مدیریت کنید، محصولات کشاورزی را پرورش دهید، حیوانات را ...