Calculator++ v1.5.1

پیش نیاز: اندروید 1.6 و بالاتر سال ها انسان ها در پی ساده سازی محاسباتشان هستند به همین منظور در ابتدا چرتکه را اختراع کردند و اکنون پس از گذشت سال ها ما جدید ترین یافته ...