GPP Remote Control v3.5.3

پیش نیاز : اندروید 2.1 و بالاتر از خانه و میز کامپیوتر خود دور هستید ؟ به دسترسی برخی از فایلهای موجود در آن نیاز دارید ؟ این برنامه برای شماست ! این برنامه طراحی شده است ...