Akinator the Genie v2.3

Akinator the Genie v2.3

Akinator the Genie به راحتی می تواند ذهن شما را بخواند و حتی می تواند بگوید شما به چه چیزی فکر می کنید ! تنها با پرسیدن چندین سوال این برنامه متوجه افکار موجود در ذهنتان می شود ...

Akinator the Genie v1.83

پیش نیاز : اندروید 2.2 و بالاتر – دسترسی به اینترنت Akinator می تواند ذهن شما را خوانده و شخصیتی را که به آن فکر می کنید با پرسیدن چند پرسش کوچک بازگو کند . کافیست به شخصیت ...