Polyhedron Runner v0.1.4

در بازی ۱۳۸ Polyhedron Runner از میان حملات تعداد نامحدودی از چندوجهی‌ها با سرعت زیاد پرواز کنید. اشکال را بچرخانید تا بتوانید شکاف موجود در آنها را پیدا کنید و یا با برخورد به آنها نابود شوید.

ویژگی‌ها:

پیوسته از بین مجموعه‌ای از چندوجهی‌ها حرکت کنید

می‌توانید قفل دستاوردهای مختلف را باز کنید

رتبه خود را در جدول امتیازات جهانی ببینید

قابلیت تنظیم حساسیت صفحه

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید