Polyhedron Runner v0.1.4

در بازی 138 Polyhedron Runner از میان حملات تعداد نامحدودی از چندوجهی‌ها با سرعت زیاد پرواز کنید. اشکال را بچرخانید تا بتوانید شکاف موجود در آنها را پیدا کنید و یا با برخورد به آنها نابود شوید.

ویژگی‌ها:

پیوسته از بین مجموعه‌ای از چندوجهی‌ها حرکت کنید

می‌توانید قفل دستاوردهای مختلف را باز کنید

رتبه خود را در جدول امتیازات جهانی ببینید

قابلیت تنظیم حساسیت صفحه

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید