TOYSHOP ADVENTURES

فروشنده ی این مغازه تیله های خود را گم کرده است و شما باید به او در پیدا کردن تیله هایش کمک کنید.این بازی بر پایه ی ماجراجویی بوده  و در طول مراحل مختلف  به اسباب بازی های جالبی برخورد  خواهید کرد. می توانید شخصیت های جدید را آزاد کنید و حتی به مراحل اضافی و قدرت های برتری دست پیدا کنید.

پسورد برای فایل زیپ www.androidha.com می باشد .

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید