Power of Logic – free puzzler v1.0

Power of Logic – free puzzler تولد دوباره بازی تخته‌ای با بی‌نهایت حالت‌های مختلف است. از قدرت منطق خود استفاده کنید تا بتوانید رمز نیروگاه را پیدا کنید. ژنراتور را روشن کنید تا شهر دوباره روشن شود. از مغز خود استفاده کنید تا بر چالش‌های موجود در جوی تیره غلبه کنید. در این بازی هدف شما این است که رمز را بشکنید و معما را حل کنید. الگوی خاصی از گیره‌های رنگی وجود دارند که باید به سرعت الگوی صحیح آن را متوجه شوید. می‌توانید از میان ۸ رنگ مختلف انتخاب داشته باشید. سریع باشید و عاقلانه انتخاب کنید، آیا می‌توانید رمز را بشکنید؟

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید