Stunt Guy 2.0 v1.4.0 + data

در بازی Stunt Guy 2.0 با ماشین خود در جاده‌ها جولان دهید و همه چیز را در هم بشکنید. از روی ماشین‌های دیگر بپرید، ترمز دستی بکشید، سنجاب‌های سر راهتان را له کنید، دریفت انجام دهید، موانع را نابود کنید، از روی دره‌ها بپرید تا به مقصد خود برسید.

ویژگی‌ها:

دارای بیش از ۴۰ مرحله مختلف

به جمع‌آوری ماشین‌ها بپردازید

دارای لیزر برای نابود کردن ماشین‌ها

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید