Chimpact 2 Family Tree v2.0302.1

ویژگی های اصلی:

جمع آوری موزها و امتیازات متعدد

گرافیک خیلی خوب و جذاب

کاوش در جنگل پنناور

عدم برخرود با موانع

مجهز به آنفالویاب شوید
مجهز به آنفالویاب شوید با استفاده از نرم‌افزار اینستایار به سادگی آنفالوکنندگان را شناسایی و حذف کنید. دانلود آنفالویاب اینستایار

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید