Chimpact 2 Family Tree v2.0302.1

ویژگی های اصلی:

جمع آوری موزها و امتیازات متعدد

گرافیک خیلی خوب و جذاب

کاوش در جنگل پنناور

عدم برخرود با موانع

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید