Synonymy v3.0.5

Synonymy بازی با کلمات است که در آن باید با استفاده از شبکه کلمات مترادف بین دو کلمه تصادفی، میان آن‌ها ارتباطی پیدا کنید. با انتخاب مترادف یک کلمه، سپس مترادف آن مترادف، و همینطور الی آخر، در نهایت می‌توانید به هر کلمه دیگری در انگلیسی برسید (زبان‌های دیگر در آینده نزدیک اضافه خواهند شد). این بازی از حالت چند نفره و چالش‌های هفتگی پشتیبانی می‌کند که در آن‌ها کاربر می‌تواند با بازیکنان دیگری از سراسر دنیا به رقابت بپردازد.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید