Cerevrum Game v1.0

Cerevrum Game اولین بازی واقعیت مجازی به سبک تمرین ذهن است. این بازی در دنیایی از ارواح قدرتمند اتفاق می‌افتد و در آن بازیکنان ذهن خود را با بازی‌های مختلف تمرین می‌دهند تا توجه خدایان را جلب نمایند. بازیکنان از درگاه‌هایی استفاده می‌کنند تا به بازی‌های کوچک دست پیدا نمایند.

هر بازی کوچک دارای سه وظیفه شناختی است که با هر بار کامل کردن موفقیت‌آمیز هر دور، درجه سختی آن افزایش می‌یابد. تعداد اهداف تست و پارامترهای دیگر به تدریج افزایش می‌یابند.

این بازی می‌تواند برای تمرین و توسعه مهارت‌های شناحتی زیر مفید باشد:

قابلیت انتزاع، تفکر مفهومی-منطقی، ترکیب تشابه، تفکر فضایی و حافظه منطقی عملیاتی.

این بازی بدون تبلیغات به شما ارائه می‌گردد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید