Checkmark ToDo List Pro v4.3.1

نرم افزار Checkmark ترتیب دهنده اولویت برنامه ی کاری شما در آندرویید می باشد.این برنامه یک راه حل مناسب و کامل برای ترتیب دهی کارهای روزانه بر اساس اهمیت آنهاست. دارای نوار وظیفه ی ساده و مدل سلسله ای پچپیده می باشد که این مشخصات باعث شده این نرم افزار کارایی مناسبی در تهیه لیست مسافرت ، لیست خرید ، ترتیب دهی پروژه ها ، مدیریت موجودی و خیلی چیزهای دیگر باشد.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید