RUN RUN 3D – 3 v3.5

گاهی اوقات برای فرار از دست کسی باید دوید و بی هدف دل به مسیر داد ممکن است در مسیر موانع بزرگ باشد که به فرد آسیب بزند ولی برای او مهم نیست چرا که هز چیزی بهتر از اسارت است پس می دود.بازی RUN RUN 3D در مورد کودکی است که در حال فرار می باشد اما مسیر او پر از موانعی است که مهارت وی را در گذشتن از آن می طلبد مثلا زمانی ممکن است روی خته چوب هایی در اقیانوس در حال فرار باشد و که باید تلاش کند طوری عبور کند درون آب نیوفتد یا زمانی ممکن است در راه آهن باشد و قطار ها در مسیرش قرا گیرند و باید با مهارتی ویژه آنها را رد کند.

این بازی دارای فضا های گوناگونی مثل راه آهن،قطار و روی آب انجام می شود و در هر کدام از آنها چالش هایی است که باید با پریدن یا به چپ یا راست بردن شخصیت آن ها را رد کرد.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید