Watchdog Task Manager v3.6.5.1

 

شما به یک وسیله برای اطمینان ازینکه برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند کنترل شما را نگیرند و تمام حافظه ی CPU شما را اشغال نکنند لازم خواهید داشت.  این برنامه برنامه های شما را به نمایش می گدارد و وقتی شما کنترل خود را بر گوشی از دست دادید با بستن فقط یک برنامه راه را برای شما باز می کند. غیرفعال کردن دسته ای برنامه ها آنها را دچار مشکل می کند و اکثر طراحان برنامه ها این نکته را ذکر نمی کنند که بستن همزمان چندین برنامه به آنها صدمه می زند.

پسورد برای فایل زیپ www.androidha.com می باشد .

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید