Watchdog Task Manager v3.6.5.1

 

شما به یک وسیله برای اطمینان ازینکه برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند کنترل شما را نگیرند و تمام حافظه ی CPU شما را اشغال نکنند لازم خواهید داشت.  این برنامه برنامه های شما را به نمایش می گدارد و وقتی شما کنترل خود را بر گوشی از دست دادید با بستن فقط یک برنامه راه را برای شما باز می کند. غیرفعال کردن دسته ای برنامه ها آنها را دچار مشکل می کند و اکثر طراحان برنامه ها این نکته را ذکر نمی کنند که بستن همزمان چندین برنامه به آنها صدمه می زند.

پسورد برای فایل زیپ www.androidha.com می باشد .

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید