Stupid Zombies v3.0.1

این زامبی های کودن دوباره باز گشته اند و شما آخرین امید انسان ها هستید تا آنها را نجات دهید.

 

اگر برای نصب بازی به مشکل برخوردید کارهای زیر را انجام دهید :

 به Setting/sd card & phone Storage بروید.

 “Unmount sd card”  را انتخاب کنید

 بازی را دانلود کنید

 به Setting/sd card & phone Storage بروید.

 “Mount sd card” بروید

 به ‘settings/applications/manage applications’ بروید

  ‘Stupid Zombies’ را انتخاب کنید

‘move to sd card’ را انتخاب کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید