Alarm Clock Plus(NoAds) v4.4

این برنامه بیشترین امکانات را در بین نرم افزارهای هم خانواده ی خود دارد. امکاناتی نظیر :

تعداد زنگ های بودن محدودیت /  زنگ زدن حتی در حالت قطع بودن صدا / زنگ Snooze خودکار / زنگ بدون قظعی خودکار / ساهت زنگ دار ورزشی / ساعت طنگ دار برای مسایل ریاضی / قابلیت انتخاب یک موسیقی برای زنگ / قابلیت ایجاد Playlist برای زنگ های هشدار / زنگ هشدار دهنده همراه با خاموش و روشن شدن نور گوشی و بسیاری امکانات دیگر …

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید