درباره ما

گروه اندرویدها فعالیت خود را از فروردین 1390 در زمینه ارایه برنامه های رایگان اندروید و در اسفند 1393 نیز فعالیت خود را در زمینه توسعه و ساخت نرم افزار های اندروید آغاز نموده است . در حال حاضر نرم افزار های ساخت اندرویدها در دو قالب ارایه در فروشگاه خود اندرویدها و همچنین انجام سفارش ها و پروژه های مشتریان صورت می پذیرد .