The Blockheads v1.5.0.3 + data

شب در حال سقوط و نابودی است ! افراد هوش خود را از دست داده اند . هیچ پناهگاهی نیست و همه جا آتش گرفته است . اکنون وظیفه شما در این بازی این است تا بلوک ها را کنار یکدیگر بچینید و سپس آتش را خاموش کنید . تمامی این ها در بازی The Blockheads  وجود دارند . در مناطق مختلف به کاوش پرداخته و بلوک ها را جمع آوری نمایید . اگر مایل باشید این امکان را خواهید داشت تا این بازی را با دوستان خود انجام داده و با آن ها رقابت نمایید .

تغییرات نسخه اخیر:

انجام بازی به صورت چند نفره

رفع برخی اشکالات جزئی

بهبود عملکرد بازی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید