SECuRET SpyCam v1.11.0

گوشی خود را به یک دوربین تشخیص دهنده ی حرکت تبدیل کنید. گوشی یا وبکم شما توسط این نرم افزار به صوررت خودکار،تصویر هر حرکتی که در دیدرسش باشد ضبط می کنند و آن را به صورت عکس یا ویدئو ذخیره یا ایمیل می کنند.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید