Slide to Finish v1.0.1

نگاهی به ماجراجوی های خرس و خرگوش دوست داشتنی بیاندازید ! مسیر خود را انتخاب نموده و با خوردن هویج و جمع آوری آن ها موانع را از بین ببرید . شما سوار یک اسکیت هستید ، اسکیتی که در طول یک مسیر در بیابان و جنگل گنجانده شده ! در کوه های برفی ، کویرهای خشک و جنگل های وحشی به کاوش پرداخته و بدون عبور از موانع مراحل را به انجام برسانید . تمامی این ها در بازی Slide to Finish وجود دارند . امتیازات خود را با دوستان به اشتراک گذاشته و لحظات خوب و خوشی را با آن ها سپری کنید .

تغییرات نسخه اخیر:

رفع برخی اشکالات جزئی بازی

کاهش نقاط حساسیت

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید