Terrible Tower v5.4 + data

در بازی Terrible Tower  بایستی تمام تلاش و کوشش خود را به کار گرفته و به مراحل بالاتر صعود نمایید . به سطح های بالاتر رسیده و پاداش های متعددی را جمع آوری نمایید . قدرت خود را احساس کنید . تمام تلاش خود را به کار گرفته و مهارت های خود را به صورت ارتقا دهید . از تله ها عبور کرده و مراحل را به انجام برسانید .
ویژگی های اصلی:

وجود تله های مختلف در بازی

گرافیک خیلی خوب و فانتزی

گیم پلی اعتیاد آور

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید