Tap Titans v4.1.6

در جهان بدی های تایتان به تاخت و تاز پرداخته و مراحل را به انجام برسانید . صلح و نظم را مجددا به این جهان بازگردانید . تمام تلاش خود را به کار گرفته و در بازی Tap Titans سکه ها و طلاهای متعددی را به دست آورید . توجه داشته که برای کشف این جهان باید با شخصیت های متعددی دیدار داشته باشید . این را فراموش نکنید که شما اولین و آخرین امید ما هستید . بیش از ۶۰ هیولا در این بازی وجود داشته که بایستی با کمک قهرمانان آنان را برای همیشه شکست داده و امتیازات فروانی را برای خود به دست آورید .

تغییرات نسخه ۴٫۱٫۶ :

بهبود عملکرد بازی

بهینه سازی فرآیند شخصی سازی گیم

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید