iPizza Shop v1.0

توسط این بازی فوق العاده فروشگاه پیتزای خود را راه بیندازید. مواد لازمی را از از بالا سر شما می ریزند بر طبق سفارش مشتری ها جمع اوری کنید.به یاد داشته باشید که فقط موادی را که لازم دارید باید جمع آوری کنید.فقط کافیست توسط انگشت خود آشپز را به چپ و راست جا به جا کنید.با تمرین بیشتر مهارت شما افزایش پیدا خواهد کرد.پسورد برای فایل زیپ www.androidha.com می باشد .

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید