Hextacy v1.1.3

 

برای حذف گروه هایی از آجرها کافیست انگشت خود را تکان دهید .وقتی دیگر حرکتی برای انجام نداشته باشید بقیه ی آجرها به طور موقت قفل  و از گردش بازی خارج می شوند.سپس صفحه با آجرهای دیگر پر می شوند. برای رسیدن به امتیاز بالاتر در این بازی باید به خوبی تمرکز و فکر کنید. نکته ی جالب این بازی این است که افراد کوررنگ نیز می توانند این بازی را با تغییر طرح آجرها انجام دهند.

پسورد برای فایل زیپ www.androidha.com می باشد .

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید