Kids ABC Phonics v1.3

آیا جالب نخواهد بود که به فرزندانتان توسط یک بازی سرگرم کننده حروف الفبا را آموزش دهید؟ برای این کار می توانید از نرم افزار فوق استفاده کنید.این بازی برای بچه های پیش دبستانی و آموزش شنیدن و یادگیری حروف الفبا توسط آنها ساخته شده.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید