Destroyer II v1.01

کار شما در این بازی بمباران کردن موانع مختلف می باشد اما همزمان باید مراقب باشید که پنگوین به زمین نیفتد زیرا در این صورت بازی را  خواهید باخت.دارای ۱۳۰ مرحله ی جذاب بوده که ساعات زیادی شما را مشغول خود خواهد کرد. می توانید امتیازات خوئد را وارد جعبه ی بازی کنید و با هم بازیهای خود در سراسر دنیا رقابت کنید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید