Dock4Droid (Unlocked) v1.7.4

شما  توسط این نرم افزار می توانید از هر جایی به برنامه های در جال در حال اجرایتان دسترسی دشته باشید. آیکون ها در یک خظ موج مانند دسته بندی می شوند و شما می توانید این آیکون ها را که به صورت ۳ بعدی حرکت می کنند توسط انگشتتان کنترل کنید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید