OUTER v1.0.0.3

کورونا پس از مرگ برادرش،قدرت نامحدود خود را بیدار کرده و دنیا را به آتش می‌کشد، او همه دنیا را سوزانده و هر موجود زنده آن را از بین می‌برد، اما ناتورا موفق می‌شود پسرش به نام اوتر را نجات دهد. وقتی آتش کورونا فرو نشست، اوتر هوشیار شده و تصمیم گرفت به تنهایی سیاره سومنیوم را نجات دهد. در بازی نقش‌آفرینی OUTER هدف شما این است که همه قفل‌های کورونا را نابود کرده تا بتوانید سیاره را بازیابی کنید.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید