Asylum Night Shift 2 v1.0

آیا خواهید توانست پنج شب دیگر در تیمارستان دوام بیاورید؟ به شغل نگهبانی در شیفت شب تیمارستان خوش آمدید. در Asylum Night Shift 2 شما در شیفت زیرزمین کار می‌کنید، که متأسفانه برای نگهداری بیماران طراحی نشده است! در این بازی شما باید از طریق دفتر نگهبانی خود در طول شب مراقب بیماران روانی باشید، و اطمینان حاصل کنید که وارد اتاق شما نمی‌شوند!

ویژگی‌ها:

اجازه ندهید ژنراتور از کار بیفتد وگرنه برق قطع خواهد شد

دارای یک نقشه تعاملی که در آن می‌توانید درها را باز و بسته کنید

ردیاب بیمار به شما امکان می‌دهد بر حرکات بیماران نظارت کنید

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید