Planet Zum. Balls Line v2.4

در بازی Planet Zum. Balls Line بایستی به بهترین کاوش گر فضایی  تبدیل شوید. در کهشکان راه شیری کاوش نموده و توپ ها را به صورت یک جا جمع آوری نمایید. هدف اصلی شما جمع آوری توپ های یک رنگ و پیدا کردن سیاره ها می باشند. تمام تلاش و کوشش خودتان را به کار گرفته و سپس کاوش در سیاره ها و کهکشان راه شیری را برای همیشه آغاز نمایید. با جمع آوری امتیازات مختلف شما عزیزان می توانید به راحتی بیش از سه توپ را کنار هم جمع کنید و سپس آن ها را به صورت یک جا از بین ببرید.

ویژگی های اصلی:

از بین بردن توپ ها به صورت یک جا

تبدیل شدن به بهترین کاوشگر در فضا

اتصال توپ های مختلف به هم

دانلود عکس پروفایل اینستاگرام HD
دانلود عکس پروفایل اینستاگرام HD با استفاده از نرم افزار اینستایار عکس های پروفایل اینستاگرام را به صورت HD دانلود کنید. دانلود نرم‌افزار اینستایار

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید