Tofu Hunter 0.1 + data

در بازی Tofu Hunter وظیفه شما این است که موجودات مختلف را شکار کنید و به سمت آن ها تیراندازی نمایید. به سمت موجودات و حیوانات شلیک کرده و به بهترین شکارچی زمانه خود تبدیل شوید. در محیط های مختلف نظیر دریا ، جنگل و بیابان به شکار حیوانات پرداخته و امتیازات متعددی را به دست آورید. از سلاح های قدرتمند و حرفه ای برای شکار حیوانات نیز استفاده نمایید. از برخورد با موانع اجتناب کرده و دستاوردهای خود را در نهایت در شبکه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارید.

ویژگی های اصلی:

اشتراک گذاری دستاوردها در شبکه های اجتماعی

استفاده از سلاح های قدرتمند برای شکار حیوانات

گیم پلی جذاب و فانتزی بازی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید