Nubs’ Adventure v1.4

Nubs’ Adventure یک بازی ماجراجویی اکتشافی برای دستگاه های مبتنی بر اندروید بوده که شما باید به Nubs  کمک کنید تا بتواند خانه خود را که پس از حمله evil Reds نابود شده است را بازسازی نماید. اما لطفا توجه داشته باشید که نابز تنها نیست ، در این سفر موجودات دیگری نیز حضور داشته که نابز را همراهی می کنند. با کاوش در جهان مختلف دشمنان را نابود و از تله های خطرناک نیز عبور نمایید. با evil Reds به صورت کامل مبارزه کرده و او را به کام مرگ بفرستید. با جمع آوری الماس های موجود در بازی می توانید خانه نابز را به صورت کامل بازسازی نمایید.

ویژگی های اصلی:

بازسازی کامل خانه نابز و نابود کردن evil Reds

گیم پلی سفارشی و اعتیاد آور بازی

جمع آوری الماس در بازی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید