Clone Factory 1.0.3

یک نمونه کلون شده که نتیجه یک آزمایش ناموفق است فرار کرده و نقشه‌های شیطانی پروفسور اسپوک را خراب کرده است. کلون توسط غریزه‌اش برای حفظ خود به صورت کورکورانه به سوی آزادی می‌رود، در حالی که پروفسور اسپوک در تعقیب او است. در بازی Clone Factory به کلون کمک کنید تا از میان موانع، تله‌ها و موجودات جهش یافته فرار کند.

ویژگی‌ها:

به کلون بی‌گناه کمک کنید از کارخانه پر از تله فرار کند

کلون‌های دیگر را از شکنجه‌ای که در انتظارشان است نجات دهید

مهارت‌های خود را افزایش دهید تا به شما در غلبه بر چالش‌ها کمک کنند

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید