Cashbook – Expense Tracker v18.02

این نرم افزار راهی سریع برای بررسی هزینه ها ، در آمد و  محاسبه ی مالیات برای اهداف دفترداریست.

برای تجارت راهی مناسب برای محاسبه ی هزینه ها در آمد ها ، مالیت ، فروش  ، بازپرداخت و اهداف حسابداری دیگر بوده و برای زندگی روزمره راهی برای بررسی جریان پول نقد و نظم و ترتیب دادن به آن می باشد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید