۹×۹ ۲٫۱

بیایید بازی‌های شطرنج و پرچم‌های مین‌روب را با همدیگر ترکیب کنیم، نتیجه چیست؟ قطعاً بازی ۹×۹! دلیل نامگذاری این است که همه بازی‌ها در شبکه‌ای با ۹ ردیف و ۹ ستون رخ می‌دهند. یک مربع را لمس کنید تا فعال شود، امتیاز بگیرید، یک مربع دیگر را فعال کنید و امتیاز دیگری را از آن خود کنید. اما چگونه می‌توان به امتیاز هزار و میلیون رسید؟ به راحتی و با استفاده از جایزه‌ها! می‌توانید مقدار افزایش امتیاز را چند برابر کنید، آن را با تعداد زیادی جایزه ترکیب کنید و به یک قهرمان تبدیل شوید! در این بازی تعداد زیادی حالت‌های بازی مختلف خواهید یافت و از بازی کردن هیچ‌گاه خسته نخواهید شد! می‌توانید در جدول امتیازات سرویس بازی گوگل به دوستان خود و بازیکنان دیگر متصل شوید! جایزه‌ها، تم‌ها، رنگ‌ها و چیزهای دیگر را در این بازی کشف کنید!

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید