Alchemy – Genetics Premium v1.1.5

این بازی برای افرادیست که حس  شوخ طبعی دارند.مانند کیمیاگری معتاد کننده و مثل زنتیک گیج کننده می باشد.در این بازی حیوانات و ژن ها بازار دست شما هستند.شما می توانید با اضافه کردن یک خصوصیت از نوعی حیوان به حیوان دیگر یک گونه ی جدید خلق کنید.مثلا با ترکیب مورچه و موش ، عقرب بسازید.یا با ترکیب ماهی خاکستری و جوجه یک شاه ماهی زرد رنگ بسازید.فکر می کنید از ترکیب شاه ماهی زرد و عقرب چه گونه ای ایجاد خواهد شد؟

دیدگاه ها

  • Nasbesh chejoori sitetun kheily alie

دیدگاهتان را بنویسید