Fast Video Rotate v2.0

بعضی از ویدیوهای خود را با جهت اشتباهی گرفته‌اید؟ و یا می‌خواهید ویدیوها را از پهلو و یا وارونه ببینید؟ با استفاده از برنامه Fast Video Rotate هرکدام از ویدیوهای خود که می‌خواهید را می‌توانید به میزان ۹۰، ۱۸۰ و یا ۲۷۰ درجه بچرخانید و جهت پخش آن‌ها را تغییر دهید.

تغییر جهت ویدیو از طریق تغییر یک پرچم در هدر فایل انجام می‌گیرد و درنتیجه فرایند آن سریع می‌باشد. این کار تنها در چند ثانیه انجام می‌شود. این برنامه یک نسخه از فایل ویدیوی اصلی شما ایجاد کرده و تنها جهت آن را تغییر می‌دهد.

دستورالعمل:

۱- یک ویدیو از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید

۲- برای انتخاب زاویه چرخش دلخواه خود از دکمه چرخش استفاده کنید

۳- از دکمه اجرا برای اعمال چرخش استفاده کنید

۴- با استفاده از دکمه پخش می‌توانید ویدیوی جدید را مشاهده کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید