Burn The City v1.1

مهم نیست شما که هستید و کجا هستید! تنها سوزاندن شهر مهم است.این بازی فانتزی دارای گرافیک خوبی بوده و ساعات زیادی شما را مشغول خود خواهد کرد.

امکانات :

معماهای فیزیکی انفجاری ( چیزی که تا به حال ندیده اید) / شخصیتی مشابه انسان / سوزاندن شهر توسط یک اژدهای آتشین / شهر را در حال فروپاشی مشاهده کنید و …

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید