Space Jump v1.1

در این بازی هدف شما رسیدن به بیشترین ارتفاع بوسیله ی واژگون کردن گوشی خود به پش و راست برای پریدن از روی سنگ ها می باشد.باید مراقب باشید زیرا افتادن از روی سنگ ها به راحتی امکان پدیر است و در این صورت باید بازی را از نو شروع کنید. می توانید دشواری مراحل را تغییر دهید و یک بازی زیبا و معتاد کننده را تجربه کنید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید