Space Jump v1.1

در این بازی هدف شما رسیدن به بیشترین ارتفاع بوسیله ی واژگون کردن گوشی خود به پش و راست برای پریدن از روی سنگ ها می باشد.باید مراقب باشید زیرا افتادن از روی سنگ ها به راحتی امکان پدیر است و در این صورت باید بازی را از نو شروع کنید. می توانید دشواری مراحل را تغییر دهید و یک بازی زیبا و معتاد کننده را تجربه کنید.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید