Rainy Day v1.0.8

آیا یک روز بارانی را دوست دارید؟ این یک بازی احساساتی برای شماست  زیرا مراحلش فرار از شهر در یک روز بارانیست! یک مرد لاغر مجرد یک زندگی شلوغ دارد و کار روزانه او را خسته کرده.هیچ کس هیچ آرامشی در زندگی او نمی بیند او هر روز از خانه سر کار می رود و بر می گردد.به نظر می رسد این قسمتی از زندگی او شده.حالا باید به او کمک کنید که از شر این شلوغی و تکرار خلاص شود.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید