PhotoVault (Hide Pictures) v5.2.9

PhotoVault به شما کمک می کند که یک عکس را پشت دیوار محافظت شده از رمز عبور قرار داده و آنرا از دید مردم و برنامه های مختلف موجود در موبایلتان مخفی نگه دارید. این برنامه همچنین تعداد زیادی امکانات دیگر در اختیار شما قرار می دهد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید